Onze dienst Boekhouding totaal:

Voor klanten die de totale administratie willen uitbesteden exclusief het jaarwerk
bieden wij deze dienst aan.

Onze dienst boekhouding totaal bestaat uit:

- Boeken van de complete boekhouding (in boekhoudpakket SnelStart)
- Boeken van afschrijvingen en periodieke boekingen.
- BTW aangiften (per maand/kwartaal)
- Aanmaken van de kolommenbalans (per kwartaal/jaar)
- Aanmaken grootboek (per kwartaal/jaar)


In onderling overleg kan er een periodebalans, kolommenbalans, periode-
overzicht of periodevergelijking worden gerapporteerd. Tevens kan er een
overzicht van de BTW aangifte worden verstrekt. Rapportage zijn completer
dan bij de dienst boekhouden omdat de afschrijvingen en de periodieke
boekingen ook zijn verwerkt.