Onze dienst Jaarrekening:

Onze standaard jaarrekening bestaat uit de Balans, Winst- en Verliesrekening,
de toelichting op beide en eventuele bijlage(n). Tevens zal een controle
plaatsvinden op de volgende zaken:
- Aansluiting rekening saldi.
- Afloop debiteuren / crediteuren.
- Beoordeling overlopende posten.
- Controleren aansluiting beginbalans.
- Controleren omzetbelasting.
- Controle loonadministratie indien van toepassing.
- Controle afsachrijving vaste activa.
- Nalopen grootboekmutaties.

Mocht een jaarrekening teveel van het goede zijn, dan kunnen wij ook een
compactere uitgave maken. Dit wordt een bijlage bij de winstaangifte genoemd.

Indien u de administratie zelf heeft geboekt, en worden er door ons fouten gevonden
bij het nalopen van de grootboekmutaties zullen wij deze corrigeren, tenzij u vooraf
kenbaar hebt gemaakt dat mocht sprake zijn van dergelijke fouten u deze op
aanwijzing van ons zelf wenst te corrigeren.