Onze dienst Salarisadministratie:


Hierbij worden salarissen van personeel en/of DGA per maand verwerkt inclusief de
aangifte loonheffing en het verstrekken van salarisstroken. Aan het eind van het jaar
worden ook de jaaropgaven verstrekt en de gegevens doorgezonden naar de
belastingdienst.

Tevens houden wij voor u de geldende CAO in de gaten en zullen wij u ook tijdig
informeren indien hier iets wijzigt.

Op verzoek kunnen wij ook arbeidsovereenkomsten opstellen voor zowel bepaalde
als onbepaalde tijd.