Onze totaalpakket:

Als u de volledige boekhouding wilt uitbesteden bieden wij u een zogeheten
totaalpakket waar wij de zorgen van uw administratie volledig uit handen nemen.

Ons totaalpakket bestaat uit:

- de complete boekhouding (in boekhoudpakket SnelStart)
- BTW aangiften (per maand/kwartaal/Jaar)
- rapportages (per maand/kwartaal/Jaar)
- jaarrekening en deponeringsstukken
- aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting

Wat u zelf nog moet doen is het aanleveren van bankafschriften, facturen, bonnen
en eventueel een kasboek. Uiteraard geldt hier dat hoe netter alles aangeleverd wordt
hoe sneller alles verwerkt kan worden. Hiermee kunt u dus veel invloed uitoefenen
op de totale kosten voor het boeken van de administratie. Uiteraard zullen wij u goed
informeren hoe de spullen het best aangeleverd kunnen worden voor een snelle verwerking.

Tevens zullen we de mate van rapporteren afstemmen, hierbij geldt hoe uitgebreider
er gerapporteerd dient te worden hoe langer we hier mee bezig zijn. Wij kunnen hierbij
alles aanbieden van een automatisch gegenereerd rapport tot een zeer uitgebreide toelichting
op de cijfers.