Onze dienst Jaarrekening:

Onze standaard jaarrekening bestaat uit de Balans, Winst- en Verliesrekening,
de toelichting op beide en eventuele bijlage(n). Tevens zal een controle
plaatsvinden op de volgende zaken:
- Aansluiting rekening saldi.
- Afloop debiteuren / crediteuren.
- Beoordeling overlopende posten.
- Controleren aansluiting beginbalans.
- Controleren omzetbelasting.
- Controle loonadministratie indien van toepassing.
- Controle afschrijving vaste activa.
- Nalopen grootboekmutaties.

Mocht een jaarrekening teveel van het goede zijn, dan kunnen wij ook een
compactere uitgave maken. Dit wordt een bijlage bij de winstaangifte genoemd. Uiteraard zal de laatst genoemde minder tijd kosten en dus goedkoper zijn.

- Dit wordt gedaan tegen een uurtarief van € 57,5

Afhankelijk van de omvang van de onderneming doen wij u graag een offerte op
maat toekomen.